Cahiers

Marges van de literatuur (2013)

Inleiding. Differentiatie, problematisering & perspectief
Arnout De Cleene, Dirk de Geest & Anneleen Masschelein

De gestileerde auteur. Stijl, auteurschap en grafische literatuur
Charlotte Pylyser & Steven Surdiacourt

Wat heet marginaal theater? Een doorlichting van het discours rond ‘marge’ in het na-oorlogse West-Europa
Thomas Crombez

De marge is overal. Precariteit en de cultuur- en literatuurwetenschap: het geval Italië
Joost de Bloois & Monica Jansen

Waar alles geoorloofd is. Een discursieve receptieanalyse van Sophie Podolski’s Le pays où tout est permis
Arnout De Cleene

In de marge van het lijden. Sferen van voldoening en ascese in het werk van Michel Houellebecq
Sofie Verraest

To Keep Her Near. Total Identification and Melancholic Incorporation in the Oeuvre of Rebecca Brown
Lies Xhonneux

Novellisatie. Literair fenomeen in de marge of geschikte mediale netwerker?
Heidi Peeters

‘Listen – I’m not dissin but there’s something that you’re missin’. Songteksten als literair genre en onderzoeksgebied voor Culturele Studies
Geert BuelensHet veld

Jeugdliteratuur
Vanessa Joosen

Literatuursociologische benaderingen van de auteur
Laurence van NuijsBijdragen

Drie generaties documentaire literatuur. Theorie en voorgeschiedenis van de experimentele documentaire
Thijs Festjens & Gunther Martens