Cahiers

Het Cahier voor Literatuurwetenschap (CLW) is de peer reviewed publicatie van de VAL. Het CLW staat open voor bijdragen op het gebied van de algemene en vergelijkende literatuurwetenschap. Elk jaar verschijnt een themanummer, samengesteld door gastredacteurs. In de rubriek "Het veld" maakt het CLW ruimte voor beknopte voorstellingen van literatuurwetenschappelijke disciplines. De bijdragen in "Het veld" bevatten een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en ideeën uit een bepaald onderzoeksgebied, met een bronnenlijst die de lezer naar de voornaamste literatuur ter zake verwijst. Daarnaast is er in het CLW plaats voor ingezonden bijdragen, die kunnen worden gestuurd naar de hoofdredacteur.

Afzonderlijke nummers van het CLW zijn voor 22 € hier te verkrijgen.

Het CLW van de VAL wordt uitgegeven met de steun van de Universitaire Stichting van België


Logo University Foundation