Cahiers

De literatuur verliefd op zichzelf. Een probleem van metatekstualiteit (1983)

Walter Geerts & Clem Neutjens

Een kort woord vooraf
C. Neutjens

De literatuur en de letter. Inleiding tot het “Sonnet en X” van Mallarm√©
R. Dragonetti

Iconiciteit, Metatekstualiteit en Onbepaalbaarheid
F. Hallyn

Het thema van het thema. Enkele voorbeelden uit de Spaanstalige letterkunde
P. Collard

“Nominate cose” (Vita Nuova XIII, 4), “Salmastre parole” (Ossi di seppia). Metaspraak in Italiaanse teksten
W. Geerts

Realiteitstekst en tekstrealiteit
G. Kums

Funkties van teksttransformaties in hedendaagse Nederlandse literaire teksten
J. Gerits