Cahiers

Literatuur en geschiedenis (2007)

Inleiding
Hans Vandevoorde & Bart VervaeckLiteratuur als ervaring

De topos als “fundament” van de literair-historische ervaring. Enige speculatieve overwegingen
Jürgen Pieters

Het Verlies van Verlies. Literaire historiografie en het vermogen om te rouwen
Pieter Vermeulen

Histoire en événement in experimenteel en postmodern Nederlandstalig proza
Sven VitseFictie en document

Wat het verleden had kunnen worden. Vertelstrategieën in documentaire fictie.
Gunther Martens

“Im Kampfgebied.” Annemarie Schwarzenbachs Amerikareportages
Sofie Decock

Auto-Performance & Auto-Genocide
Johan CallensHet verleden verwerkt

De noodzaak van het historisch geheugen. De Transitie in het werk van Juan Luis Cebrián
Lieve Behiels

Collaboratie en repressie in het Vlaamse proza. Mythe en contra-mythe
Jan Lensen

Michael Ondaatjes Anil’s Ghost en de geesten van het verleden
Sofie De Smyter

Territorialiteit en dystopie in Arno Schmidts Die Schule der Atheisten
Iannis GoerlandtRoman en historie

Op zoek naar een romaneske uitdrukking van de Belgische nationale identiteit. Avontuurlijke en idyllische chronotopen in de historische roman
Nele Bemong

“Onrechtvaardig dat niet iedereen in de toekomst leefde.” Over de historische ervaring in Het dikke hart van Tonnus Oosterhoff
Daniël RoversPerspectieven op literaire geschiedschrijving & geschiedenis

Het verleden voorspellen? De dienstbaarheid van de functionele analyse voor het literatuuronderzoek
Michael Boyden

Tureluurs van de turns? De grenzen van constructie en verbeelding in de historiografie
Maarten van Ginderachter