Cahiers

Echo's op schrift. Literatuur en oraliteit (1998)

Ten geleide
Kathleen Gyssels & Paul Pelckmans

Kanttekeningen bij het “Tractatus de purgatorio Sancti Patricii” (XIIde eeuw)
Peter De Wilde

Heil, waarheid en macht. Klerk Jan van Boendale’s lofdicht op het schrift in Der leken spieghel (1330)
Veerle Fraeters

De bende van Bakelandt tussen orale en gescnreven overlevering.
Stefaan Top

Oraliteit en het autobiografisch proza van Sarah Kirsch, een poëtische revolutie
Goedele Proesmans

De eigenzinnigheid van de stem: oraliteit en postkoloniale theorievorming
Isabelle Hoving

De suggestieve oraliteit van Luis Rafael Sánchez
Rita De Maeseneer

Nevralgisch woord, nostalgisch schrift: oraliteit en schriftuur bij Léon-Gontran Damas
Kathleen Gyssels