Cahiers

Vorm of norm. De literaire genres in discussie (1989)

Joris Vlasselaers & Hendrik van Gorp

Hedendaagse Genreproblematiek: ter oriëntatie
Joris Vlasselaers & Hendrik van Gorp

Aantekeningen voor een functiegerichte genretheorie. Literaire genres als prototypische categorieën
Dirk De Geest

Gattungen: Verknüpfungen zwischen Realität und Literatur
Horst Steinmetz

De roman tussen ethiek en esthetiek: Paul de Man en David Carol over Georg Lukács’ Die Theorie des Romans
Koen Geldof

De andere roman van het surrealisme
Jean Decottignies

Geen realisme zonder voorwoord. Balzac, Zola en het paratekstuele
Franc Schuereweghen

Genre als intertekstualiteit bij de transformatie van literaire teksten tot filmteksten
Linda Cooremans