Cahiers

De grenzen van het (post)modernisme (1999)

Isabel Hoving & Kris Humbeeck

Inleiding
Isabel Hoving & Kris Humbeeck

Modernité in Franstalig België (1868-1872): Ontstaan, invulling en discursieve oriëntatie van een theoretisch concept
Lieven Tack

Modernisme en literaire autonomie: Brazilië versus Hispano-Amerika
Eugenia Houvenaghel

Louis Paul Boon ontmoet Paul de Vree
Ernst Bruinsma

Charles Baudelaire – André du Bouchet: van een moderne naar een postmoderne opvatting over poëzie
Elke de Rijcke

Modernisme en postmodernisme als postprogrammatische literatuur
Bart Keunen

Postmodernité et raison
Sémir Badir