Cahiers

Fictie en Feest (1989)

Paul Pelckmans

Inleiding
Paul Pelckmans

Het feest hoort bij alles. Feest- en gemeenschapszin in het land tussen Schelde en Somme
R. Muchembled

Van mimisch vertoon tot vertoog: het spotrijk van ongewenste lieden in feestgebruik, literatuur en beeldvoorstelling
P. Vandenbroeck

Van vertellen over feest naar feest in het vertellen. Een carnavaleske vertelkunst in Jacques le Fataliste
W. De Vos

"How different, how very different from the homelife of our own dear Queen": rituele feesten ln de romances van H. Rider Haggard
M. De Moor

Het feest in Nietzsches “Also sprach Zarathustra”
R. Duhamel

Buitenstaanders zonder feest. Kanttekeningen bij enkele bladzijden van Streuvels
P. Pelckmans