Cahiers

The Empire Writes Back (Again) (1994)

Luc Herman

Voorwoord
Luc Herman

The Empire Writes Back (Again).Vergelijkende literatuurwetenschap en post-koloniale literatuurstudie. Littérature comparée et critique post-coloniale
Luc Herman

Histoires de conquête, conquête de l'histoire. Ou: Le comparatisme et la culture. Ou encore: Le devoir de comparaison
Marc Delrez

Canada en de conditie van de vrouw. Margaret Atwood over kolonisatie
Hilde Staels

Haken en ogen aan een literatuurgeschiedenis van Suriname
Michiel van Kempen

Processus de marginalisation et de canonisation de la littérature néerlandophone ayant trait à l'Indonésie
Christine Levecq

Littérature et critique post-coloniales. Le marronnage antillais
Kathleen Gyssels

Reizigsters of gevangenen? Het werk van Assia Djebar in het licht van de 'post-koloniale literatuurstudie'
Ieme van der Poel