Cahiers

Dialogeren met Bakhtin (1986)

Hendrik van Gorp

Woord vooraf
H. van Gorp

Bakhtins kritiek op het Russisch formalisme
G. Lernout

Het genreconcept in het werk van Mikhail Bakhtin
J. Flamend

Polyfonie in de roman. Bakhtin vs. Westerse narratologie
H.  van Gorp

Dialoog en dialogiciteit in de briefroman
J. Herman

De amplitude van het carnavalisatie-concept bij M. Bakhtin
P. Arents

De roman vòòr Cervantes
A. Kibédi Varga