Cahiers

Van verre. Literatuur en Telecommunicatie (1992)

Franc Schuerewegen & Winibert Segers

Bij wijze van inleiding: een oproep
Franc Schuerewegen

Ver-valst Over La fête à Venise van Philippe Sollers
Alain Buisine

Liefde aan de telefoon. Over de Franse beeldroman
Sylvette Giet

Slechtlezenden en Hardhorigen
Nathalie Roelens

De technologische vooruitgang in Liefde in tijden van cholera van Gabriel García Márquez
Patrick Collard

730 47 De telefoon in Denida's "Envois": Oscillatie en Dilatatie
Winibert Segers

Oorlog en teletechnè
Luc Rasson