VAL-Symposium 2021

Thema: Lezen in theorie en in de praktijk van het hoger onderwijs

In de laatste decennia geraakte de literatuurwetenschap steeds meer geïnteresseerd in de vraag hoe we lezen. Ontwikkelingen in cognitieve en culturele studies, hermeneutiek, receptietheorie net zoals digital humanities hebben bijgedragen tot een beter begrip van (theorieën over) lezen en hebben steeds meer de voorheen gescheiden velden van studie bijeengebracht zoals reader-response theory, narratologie, sociologie van het lezen en boekgeschiedenis. Terwijl dit lezen aanvankelijk werd gezien als een cognitief proces en op de inhoud van teksten werd gefocust, hebben cognitieve literatuurstudies en narratologie de focus verlegd naar de mentale processen van lezers om betekenis te geven aan teksten. Recentere benaderingen zijn verder in die richting gegaan door lezen te zien als sociale cognitie en het te bestuderen als een belichaamde handeling. Ten opzichte van de dominante traditie van de ‘close reading’ brachten nieuwe manieren om te lezen, zoals ‘distant reading’ of ‘hyper reading’, methodologische vernieuwingen. Zij hebben op hun beurt een rol gespeeld in de huidige opkomst van de interesse in de toekomst van het lezen in de aandachtseconomie.

Het symposium verzamelt bijdragen die ofwel gaan over lezen als cognitief proces, fysieke activiteit, sociaal gedrag of institutionele praktijk ofwel die aspecten mengen door hun interactie te bekijken. De plenaire sessie in de voormiddag gaat in op de banden tussen universitair onderwijs en literatuuronderzoek. Vier experten met een verschillende achtergrond reageren op een stellingname van Benjamin Biebuyck over literatuuronderwijs die vorig jaar in de nieuwe rubriek ‘Platform Literatuur en Samenleving’ van het Cahier voor Literatuurwetenschap (2019) is gepubliceerd en gaan daarna in het debat met het publiek. Na de lunchpauze krijgen individuele onderzoekers (zowel juniors als seniors) de kans om hun onderzoek voor te stellen aan collega’s en experts met uiteenlopende achtergronden. De dag begint en eindigt met telkens een keynote. Geïnteresseerden die de VAL-onderzoeksdag willen bijwonen, worden verzocht zich vóór maandag 8 november aan te melden via het e-mailadres symposium@vval.be. Deelname voor VAL-leden is gratis.